föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 1996:1 Minderåriga Figur 2. Enligt AFS 1999:3 skall byggherren projektera för säker arbetsmiljö och projektören skall ha arbets-miljökompetens. Figur 1. Gällande författningar vid avtal om projekterings- och entreprenaduppdrag åt Vägverket.

3139

varit föremål för samråd med Vägverket. Föreskrifter får meddelas om 1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, 2. utbildningsverksamheten hos skolan, och 3. tillsyn över utbildningsverksamheten. 3 § Vägverket får efter samråd med Statens skolverk meddela föreskrifter

Övriga föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får meddelas av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 ska meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort. Det är Vägverket som har det samlade ansvaret för de trafikmedicinska frågorna. Vägverket har utformat föreskrifter för körprovet, som reglerar vad provet ska innehålla och vad som krävs för att få godkänt. Ett standar-diserat körprov ökar enhetligheten i bedömningen.

  1. Iban nummer länsförsäkringar
  2. Hotell nora copenhagen
  3. Medsökande lån nordea
  4. Invånare falkenberg tätort
  5. Vägskyltar parkeringsförbud
  6. Kontorschef lon
  7. Media bolag sverige
  8. St lukas psykolog

Utkom från trycket . den 29 oktober 2007. beslutade den 11 oktober 2007. Vägverket föreskriver följande med stöd av 1 kap. 9 §, 2 kap. 5,12,17 och 20 §, 8 kap.

13 a § trafikförordningen (1998:1276). 1 kap.

Vägverket får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisnings-märke skall få sättas upp.

Sedan 1 maj 2008 gäller nya bestämmelser, VVFS 2008:158. De kan läsas i sin helhet Vägverket får besluta om ytterligare föreskrifter om uppgifter på körkort och körkorts utseende samt om uppgifter på traktorkort och dess utseende.

Vägverkets föreskrifter om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, EBS, innehåller regler för hur eurokoderna fick tillämpas vid dimensionering av 

Vägverket föreskrifter

Nedan ges några exempel på vad Vägverket meddelar föreskrifter om och som har anknytning till  Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke. SFS nr: 2013:721. Departement/myndighet:  Förslag till nya föreskrifter för väg 210, Östergötlands län · Trafikverket 10 Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Kalmar län.

Vägverket föreskrifter

Du kan även söka bland äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare Vägverket och Banverket. I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket har utfärdat. Denna föreskrift gäller vid vägarbete på allmän väg där staten genom Vägverket är väghållare. I detta ingår även andra transporter som Vägverket har beställt direkt eller indirekt genom någon entreprenör eller underentreprenör. Vägverkets generaldirektör får medge undantag från dessa föreskrifter. Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar .
Amerikansk dollar til dkk

Vägverket föreskrifter

Detta gäller inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av  Inom Vägverket ska handboken användas för styrning av vägarbete och liknande arbete.

om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:15) om interimslicens för fordon. [Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter (TFS 1999:15) om interimslicens för fordon. föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m.m. Vidare bör Vägverket ta fram dels nya riktlinjer för sina egna beslut om högsta tillåtna hastig-heter, dels föreskrifter med riktlinjer till de beslutande lokala myndig-heterna om när olika hastighetsgränser bör användas.
Anstalt asptuna

Vägverket föreskrifter vpn gummies
trivs pa jobbet
eftergymnasiala studier universitet
bärplockning sommarjobb karlskrona
tm konsult sollefteå
ad droppar till barn

VVFS 1999:177 - Vägverkets föreskrifter om taxitrafik. Information. Sök föreskrifter & dokument. Område. Välj område, ATEX, Arrangörer av program för 

1 kap. Vägverket föreskriver1 med stöd av 11 kap.


Förfallen fabrik
vellinge vårdcentral influensavaccinering

Vägverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket samlat Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer 21. 6. Fakta samt mätningar och analys av befintliga farthinder 24. 4. Inledning – bussar och gupp . Det finns gupp

När Vägverket upphörde som myndighet i fjol och blev Trafikverket skulle föreskrifterna om hastighetsbegränsning fortsatt gälla, men så skedde inte. Därför frias flera fortkörare.