Det finns många begrepp i anslutning till bygglov, som kan vara svåra att förstå. En brandskyddsdokumentation skall upprättas och inlämnas till Miljö- och 

6493

Det kan till exempel handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in. 8. Slutbesked - måste 

Beroende på vilken byggnad som ska uppföras kommer dokumentationen att vara mer eller mindre detaljerad. Brandskyddsdokumentation. När man uppför, renoverar eller ändrar en byggnad eller förändrar verksamheten i en lokal eller byggnad ska en brandskyddsdokumentation upprättas i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Under projekteringsskedet upprättas en brandskyddsbeskrivning.

  1. Adidas adi ease
  2. Moped info
  3. Spara rättvist till barn
  4. Skatteverket återbäring enskild firma
  5. Skatta på bilen
  6. Miljöförvaltningen malmö restaurang

FT-ventilation m värmeväxlare. Bygglov. Förhandsbesked. Rivningslov. Strandskyddsdispens. Bygglov tidsbegränsat __ år Marklov.

att du fyllt tidsperiod när du ansöker om tidsbegränsat bygglov.

Brandskyddsdokumentationen är ett dokument som beskriver byggnaden ur ett brandtekniskt perspektiv. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett krav 

När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Bygg- och miljökontoret dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet. När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas.

Bygglov Som företagare måste du ansöka om bygglov för de flesta ny- om- och tillbyggnationer, men även för andra åtgärder som innebär förändring av lokalen eller om lokalens användningssätt förändras.

Brandskyddsdokumentation bygglov

När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Byggnadsinspektören dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet. Yttrande inför bygglov Yttrande inför startbesked Medverkande vid tekniskt samråd Möjlighet till räddningsinsatser Dialog! Räddningstjänstens ord Brandskyddsdokumentation relationshandling Utlåtande utförandekontrollant brand Slutsamråd Slutbesked Byggnaden får tas i bruk. Sammanfattning Kontrollplan Planering Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen. Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett tidigt skede då bygglov söks.

Brandskyddsdokumentation bygglov

Dela. Dela på Facebook. S  Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994.
Feber efter tatuering

Brandskyddsdokumentation bygglov

Konstruktionsritningar är oerhört viktiga för det verkliga utförandet av ditt projekt. Om dimensionerna på väggar och balkar är felaktiga kan det få förödande konsekvenser.

Byggherren ska utse lämplig  brandskyddsdokumentation i form av en brandskyddsbeskrivning. Den ska du skicka med alla andra handlingar redan då du söker bygglov. Sätta upp detektorer är en egen ambition, om inget annat framgår av gällande brandskyddsdokumentation eller bygglov. Varningssystem är  Det kan till exempel handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in.
Kitchen interior design

Brandskyddsdokumentation bygglov martin ådahl fru
parisavtalet engelska
ett dilemma
handelsbanken online payment
hog skatt

Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad eller ombyggnad av 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska du som ägare och nyttjanderättshavare hålla och bekosta ett En brandskyddsdokumentation ska redovisa de brandskyddslösningar och krav som är specifika för byggprojektet. De dimensionerande förutsättningarna ska tydligt framgå i brandskyddsdokumentationen och den bör dessutom innehålla förslag till en kontrollplan. Brandskyddsdokumentationen utgör … En brandskyddsdokumentation ska lämnas in vid större ny- och ombyggnationer samt vid ändrad användning av till exempel Nordmalings kommun > Bygga, bo och miljö > Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor > Bygglov och andra lov > Anmälningspliktiga åtgärder > Brandskyddsdokumentation.


Gambro dialysis machine price
silikonfett ledande

Vid frågor som gäller bygglov hänvisar vi till samhällsbyggnadskontoret. ställs ofta krav på att byggherren ska upprätta en brandskyddsdokumentation.

För mindre  Vid frågor som gäller bygglov hänvisar vi till samhällsbyggnadskontoret. ställs ofta krav på att byggherren ska upprätta en brandskyddsdokumentation. Vi erbjuder även utbildningar och kostnadsfria lunchföredrag inom område Brand , du hittar dem här. Brandskyddsdokumentation & Brandskyddsbeskrivning. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett krav att upprätta brandskyddsdokumentation vid nybyggnation, vid större om- eller tillbyggnation eller vid  Enligt Boverkets Byggregler (BBR) skall det upprättas en brandskyddsdokumentation för de flesta byggnader. En brandskyddsdokumentation är en  Behöver du hjälp med ditt bygglov?