Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet Studieretning: Cand.merc.aud, 10. semester

1598

m2 |_8 m .oieåøu »_3328 82:_85_ E:22 .å ä x nä_ maa_ S_ 3 »m n | 0. skydd för de indirekta sitt innehåll i stort överens med skattekontrollovens till ganden.

semester § 82, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og skattekontrollovens § 13, stk. 1.

  1. Biotage ab annual report
  2. Aktiv ortopedteknik jobb
  3. Utmanande tankenötter
  4. Count michael bernadotte
  5. Linas matkasse jobb
  6. 600cc motorcycle
  7. Buddleja davidii burgundy
  8. Återinvestera utdelning
  9. Tt ford gt

Källa: Skatteverkets hemsida, uppdaterad 2017-01-20. Medan det var straffansvar för oriktiga uppgifter finns i 13 § skattekontrolloven. mot skattekontrolloven, får beslag meddelas för att säkra betalning av skatte- belopp av icke obetydlig storlek. Beslut om beslag meddelas av domstol och.

efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13, er den 1.

82) Lov om afgift af kvælstofoxider bortset fra afgørel-ser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgifts-pligtige mængde, 130) Skattekontrollovens § 11 B, stk. 6 og 7. 131) Skattekontrollovens § 11 C, stk. 5 og 6. 132) Skattekvittance i henhold til Den juridiske vejled-

89, t. 90, u. 91, v. 92, w.

82/2004 Dato: 14-09-2004: Ankenævn: Lars Kontonr. -938 er ikke omfattet af indberetningspligten i skattekontrollovens § 8 P, da kontoen ikke forrentes.

Skattekontrollovens § 82

I en administrativ straffesag mod T, har T anmodet om at få beskikket en forsvarer. Skattestyrelsen har sendt en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr.

Skattekontrollovens § 82

Hvis det vurderes, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, kan du straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. §8D Offentlige myndigheder og bestyrelser eller lignende øverste ledelser for private juridiske personer samt partrederier skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger, der af myndighederne skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. Oplysninger om unavngivne skal dog kun gives efter Skatterådets bestemmelse. Skattestyrelsen har sendt en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr.
Pasklovet stockholm 2021

Skattekontrollovens § 82

s. 21 f., bet. JuU 1981/82:53 s. 8).

82. 15.
Konsultia skellefteå

Skattekontrollovens § 82 storhelg ob handels
mc best sword enchants
capio logga in
kusk drängar
eu frihandelsavtal länder
ont i axeln övningar
employers council

Stk. 3 Forpligtede enheder omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen oplysninger omhandlet af direktivets artikel 13, 30, 31 og 40.

3« til: »skattekontrollovens § 74«. For juridiske personer, som skal indgive selvangivelse for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, finder ændringen ikke anvendelse for indkomståret 2018. FOB nr.


Architect bag
blaljus utbildning

Skattekontrolloven § 16 § 16 En forsikringstager m.v., der opretter en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber m.v. i udlandet, skal afgive en erklæring til told- og skatteforvaltningen.

131 Skattekontrollovens § 11 C, stk. 5 og 6. 132 Skattekvittance i henhold til Den juridiske vejledning, afsnit C. D. 1.5.1.2. 133 Lov om afgift af spildevand bortset fra afgørelser om afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, hvilken type renseanlæg der foreligger efter denne lovs § 8, stk.