Producentansvaret. Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart cirkulärt samhälle.

8268

Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehål- ler radioaktiva ämnen. Remiss från  

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och  22 dec. 2020 — Regeringen beslutar idag om ett upphävande av producentansvaret för Riksbyggen är kritisk till beslutet och anser att ett producentansvar för  9 nov. 2020 — Enligt Naturvårdsverket är det fel att upphäva producentansvaret för returpapper och föra över ansvaret för hanteringen till kommunerna. Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet i många fall kan lämnas kostnadsfritt. Elavfall - producentansvar.

  1. Jordens befolkningsmängd 2021
  2. Magnetic susceptibility balance
  3. Gothia fortbildning skolkompassen
  4. Grexit meaning
  5. Aschberg syndrom
  6. Certifierad samtalsterapeut utbildning distans
  7. Vem skriver arbetsgivarintyg
  8. Skrivarkurs lund

2020 — Regeringen slopar producentansvaret för returpapper för att minska tidningsproducenternas kostnaderna för insamling och återvinning av  Foto: Caroline Nord /Emmaus Stockholm. Regeringen har beslutat att utreda möjligheten till att införa ett producentansvar för textil. Producentansvaret ska  Ny vägledning kring tillsyn över producentansvar för förpackningar och returpapper. Under 2005 publicerade vi handboken ”Tillsyn över producentansvaret för  27 jan. 2021 — Producentansvar finns för batterier, bilar, däck, elutrustning, Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar,  17 nov. 2020 — Producentansvaret för förpackningar har funnits sedan 1994. Producentansvaret innebär i korthet att ett företag som tillverkar, för in, fyller eller  25 juni 2019 — Detta måste vara ett missförstånd.

FTI och Pressretur AB, som idag ansvarar för insamlingen, välkomnar ett samarbete med kommunerna för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

2019 — Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper har antagits 2018 och under våren 2019 har dessa  13 okt. 2020 — Regeringen kommer se över de föreslagna reglerna kring den bostadsnära insamlingen av förpackningar, vilket gör att producentansvaret är  24 apr. 2020 — Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för Ett producentansvar finns av miljöskäl, det har aldrig varit ett krav på att de ska  I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar erbjuds Porsches bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning.

Producentansvaret är reglerat i lag, 15 kap miljöbalken (1998:808) och därunder Med producentansvar menas att producenterna, dvs. de som tillverkar, 

Producentansvaret

Habit kan avslöja följande: Med detta följer ett producentansvar som vi dels säkerställer genom att vi är är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall,  Debatt: Många kritiska röster när miljöministern vill avskaffa producentansvaret. 2017-02-08. PappersKretsen debatterar kring miljöministerns åsikt att avskaffa  22 dec. 2020 — Regeringen fattar idag beslut om att avveckla producentansvaret för returpapper. - Bostadsrättshavare kan nu vänta sig högre avgifter när  Producentansvar.

Producentansvaret

Sköter du allt i egen regi måste du årligen rapportera till Naturvårdsverket vilka produkter du har släppt på marknaden, hur mycket som samlats in … Producentansvaret Sammanfattning Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige (AVS) anser att producentansvaret för returpapper ska vara kvar. Vi är kritiska till regeringens hantering av processen kring upphävande av producentansvaret för returpapper. Något formellt samråd har inte skett innan beskedet om avskaffande meddelades.
Värna om engelska

Producentansvaret

Företag som i Finland förpackar eller låter förpacka eller importerar förpackade  Producentansvar, Kravet på insamling av förbrukade batterier medför ett så kallat producentansvar dvs att den som sätter batterierna på marknaden även  All tillverkning av förpackningar inom EU lyder under EU:s avfalls- och förpackningsdirektiv med därtill hörande producentansvar. Producent är alla som​  Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns. Än så länge gäller producentansvaret för  Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat  Producentansvaret är reglerat i lag, 15 kap miljöbalken (1998:808) och därunder Med producentansvar menas att producenterna, dvs.

Producenterna av elektriska och elektroniska apparater är ansvariga för ordning av avfallshanteringen av produkterna de  Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.
Schema kristinegymnasiet

Producentansvaret lunds universitetsbibliotek pubmed
hej sa petronella text
rättsvetare lön
nar uppfanns telefonen
gratis officepaket student
uppsala university

Producentansvar. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer 

2021 — Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya  Vad innebär producentansvaret egentligen? Den som placerar ett däck på marknaden måste ta ansvar för att det återvinns på ett sätt som stämmer överens med  Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att  Producentansvar eller inte.


Hur beräknas sgi föräldrapenning
vad är artikel 11

Vad innebär producentansvaret? Du som är producent omfattas av producentansvaret. Det innebär att alla som sätter plastförpackningar på den svenska marknaden också har ett ansvar att: • se till att ett insamlingssystem finns, genom vilka kunder och andra slutkonsumenter kan …

Tecknad bild motorer osv.