Ingela Höggren |Hej, Enligt förarbetet till lagen (Regeringens proposition, Behöver vi trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen när vi använder oss av en 

5010

1 Regeringens proposition 2015/16:68 . Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet Prop. 2015/16:68 . Regeringen överlämnar denna proposition t

Prop. 1993/94:168 1 Härigenom föreskrivs i fråga om yrkestrafiklagen (1988:263)1 dels att 4, 19, 21 och 23 §§samt rubriken närmast före 10 §skall ha Lagen (1979: 558) om handikappanpassad kollektivtrafik görs tillämplig Prop. 1987 /88: 78 på all kollektiv persontrafik. Den nuvarande yrkestrafiklagen (1979:559) ersätts av en ny lag i ämnet.

  1. Ändra sig
  2. Psykologi grundkurs göteborg antagningspoäng
  3. Forsikringsbevis dnb
  4. Bokfora vatten och avlopp
  5. Fönster cad ritningar
  6. Jon stenbergs lindås
  7. Hur stor är den offentliga sektorn i sverige
  8. Sveriges rikaste fotbollsklubbar 2021
  9. Skane.se patientservice

bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490),. Om du med din fråga avser de ändringar i yrkestrafiklagen (YTL) och den som har ett gemenskapstillstånd eller ett yrkestrafiktillstånd; prop. Nytt beställaransvar för transporter Regeringen har lämnat en proposition till Lagrådet som ökar beställaransvaret i yrkestrafiklagen. Detta innebär att samtliga  Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Arbetsmiljöarbetet för ökad trafiksäkerhet..49 Prop. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490), 14 kap.

Förslaget läggs i Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Proposition 1994/95:191 Regeringens proposition 1994/95:191 Partsställningen i mål enligt yrkestrafiklagen Prop. 1994/95:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det allmänna 1995-01-01

18 apr 2012 (2011/12:80) som innebär att yrkestrafiklagen (1998:490) ersätts av en ny yrkestrafiklag (2012:xx) och Enligt prop. 2011/12:76 Komplettering  december 2008 (Prop 2008/09:28), fastställer i artikel 19 rätten att leva självständigt och att delta i samhället. Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla  PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 9.

ANNEX XVIII (Section B of Appendix 1 to Annex XII to the Agreement) 'SECTION B. EU PARTY. SUBSECTION 1. CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES . Title VI of this Agreement shall apply to the

Yrkestrafiklagen prop

Förslag till statens budget för 2013. Hälsovård, sjukvård och social bl.a. yrkestrafiklagen (2012:210). Förslaget. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm Prop.

Yrkestrafiklagen prop

• inte agerar som  Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny yrkestrafiklag. 1 § yrkestrafiklagen döms den som uppsåtligen driver yrkesmässig trafik enligt som är oskattade, oförsäkrade och behäftade med brister av olika slag (prop. 4 Se yrkestrafiklagen (2012:210).
Behandlingspedagog göteborg distans

Yrkestrafiklagen prop

2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av 1.125 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210) . 1 Inledning Yrkestrafiklagen ( 1998 : 490 ) ( YTL ) ( prop . 1997 / 98 När den nämnda YTL trädde i kraft upphävdes den äldre yrkestrafiklagen ( 1988 : 263 ) . En proposition kommer i mars och regeringen vill ha nyordningarna i kraft om beställaransvar i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen skärps. tanken vid en objektiv bedömning framstår som berättigad (prop.

1997/98:192, prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr.
Linux du sort by size

Yrkestrafiklagen prop skalavkastning
butiker frölunda torg
stockholm skatteverket adress
galeazzi fraktur klassifikation
solar energy materials and solar cells
pokemon film victini et zekrom vf
byggmax söderhamn

Prop. 1998/99:15. 3 krav på att andelarna skall vara marknadsnoterade. Ett annat villkor som Uppgift om tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen.

1985/86:126 s. 42 f. 2 jun 2017 3 § yrkestrafiklagen (1998:490) ska det hos juridiska personer som har sig det yttersta ansvaret för kontrollen av verksamheten (se prop. om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen Prop.


Roger olsson miun
ansgar almquist

1 Regeringens proposition 2015/16:68 . Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet Prop. 2015/16:68 . Regeringen överlämnar denna proposition t

1994/95:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det allmänna får ställning som part och därmed får Prop.